GDPR

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto osob a odchylkách od směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně údajů), které se bude používat od 25. května 2018.

Upozorňujeme, že správcem vašich osobních údajů „ADMINISTRÁTOR“ - je společnost DataPC.CZ s.r.o.Na Prádle 3389/8A 702 00 Ostrava IČO 04536631

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracujeme pro následující účely:

  1. Pro účely nezbytné k plnění smlouvy, kterou jste stranou (uzavření a plnění smlouvy, nebo jednat před uzavřením smlouvy k jejímu uzavření (příprava a předložení nabídky), v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) RODO.
  2. Za účelem splnění zákonné povinnosti správce v souladu s z umění. 6 doložka 1 písmeno c GDPR.
  3. Kromě toho podle čl. 6 doložka 1 lit. f GDPR, zpracováváme osobní údaje pro účely nezbytné k implementaci legitimních účelů administrátora (sledování zařízení pro zajištění bezpečnosti, marketing produktů nebo služeb, které nabízíme, náprava).

  4. Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací prostřednictvím elektronické komunikace, např. Reklamy poštou nebo pomocí telekomunikačních koncových zařízení - zasílání SMS s reklamním obsahem v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. 6 doložka 1 lit.a GDPR, je založeno na samostatném dobrovolném souhlasu, který lze kdykoli odvolat.

 

Plánované období uchovávání osobních údajů (čl. 15 odst. 1 písm. D GDPR) Všechny osobní údaje budou vymazány v souladu s požadavky na archivaci údajů nebo po odvolání souhlasu subjektu údajů. V souladu se zákonem budou po dosažení cíle nebo po splnění zákonné povinnosti správce odstraněny.

 

Práva osoby, které se osobní údaje týkají.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: Máte právo na přístup k vašim údajům a právo na jejich opravu, odstranění omezení zpracování, právo na přenos dat zpracovávaných v IT systémech, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat váš souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování (možnost existuje) pokud se zpracování provádí na základě souhlasu, a nikoli např. na základě ustanovení opravňujících správce ke zpracování těchto údajů).

 

Dále bychom vás chtěli informovat, že máte právo podat stížnost u GIODO a dne 25. května 2018 předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů 679 / 2016 ze dne 27. dubna 2016

 

Příjemcem vašich osobních údajů budou orgány pověřené zákonem (včetně: soudů, policie, státního zastupitelství, donucovacích orgánů, správních orgánů) nebo jiných subjektů zpracovávajících osobní údaje jménem společnosti Intexpc: - obchodní partneři - společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, banky, provozovatelé poštovních služeb, dopravci - společnosti archivující dokumenty, poskytující technické a IT služby.

 

Pokud jsou osobní údaje v rozsahu platných zákonů a předpisů povinné, zbytek je dobrovolný. Vaše data nebudou zpracována automatizovaným způsobem, včetně profilování.Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás:

 @: info@datapc.cz

Helpline: +420 (55) 8889293

Copyright © DATAPC all rights reserved.
VISA
MasterCard
PayPal
Mastero
Visa Electron