Záruka

 

Záruční podmínky

 

 

1. Společnost DataPC zaručuje efektivní provoz zařízení.

 

2. Záruka je poskytována na určitou dobu. Počítáno od data uvolnění zařízení. Záruční doba se vypočítává v měsících.

 

3. Během záruční doby se Ručitel zavazuje odstranit fyzické závady v zařízení zdarma
a zveřejněny ve lhůtě uvedené v záruce.

 

4. Záruka se nevztahuje na instalaci softwaru a údržbu zařízení.

 

5. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (např. Toner, baterie atd.).

 

6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním zařízení, údržbou nebo přepravou.

 

7. Záruka se nevztahuje na škody způsobené přepětím sítí elektřiny, telefonů a sítí LAN. Doporučujeme používat přepěťové filtry.

 

8. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neoprávněnou opravou nebo změnou zařízení.

 

 9. Fyzické vady budou odstraněny okamžitě po dodání zařízení do servisu Ručitele. Doba opravy by neměla přesáhnout 14 dní. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena na 28 dní.
Doba opravy prodlužuje dobu trvání záruky.

 

10. Zařízení, na které se vztahuje záruka, může být osobně doručeno službě Ručitele poštou nebo kurýrem. Náklady na dodávku zařízení nese kupující. V případě, že dodané zařízení nebude mít vady, bude osoba, která inzeruje zařízení, účtována za servisní náklady.

 

11. Osoba mající nárok na záruku má právo nahradit zařízení bez závad, pokud ručitelská služba zjistí, že závada nemůže být odstraněna.

 

12. Pokud není možné vadné zařízení vyměnit za stejný model, je možné ho vyměnit za model s podobnými technickými parametry.

 

13. V případě výměny za jiný model je oprávněná osoba povinna vrátit plně inzerované vybavení.

 

14. Nálepky na zařízení a další označení nesmí být poškozeny nebo zničeny. Poškození nebo vymazání zruší záruku

 

15. Všechny změny obsahu záručního listu smí provádět pouze oprávněné osoby.

 

16. Zařízení dodané ručiteli musí být řádně zajištěno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

17. Ručitel není zodpovědný za údaje na jakémkoli nosiči reklamovaného zařízení. Zařízení přijatá ke službě musí mít certifikát pravosti softwaru. V opačném případě nebude přijato.

 

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás:

 

@: info@datapc.cz

Helpline: +420 (55) 8889293

 

 

 

 

 

Copyright © DATAPC all rights reserved.
VISA
MasterCard
PayPal
Mastero
Visa Electron